สี่สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบก่อนลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล

สี่สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบก่อนลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล

สินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจของเขาคือข้อมูลที่เก็บไว้ การรักษาและมีอำนาจสูงสุดเหนือข้อมูลนี้เป็นเรื่องท้าทายพอๆ กัน บริษัทต่างๆ มักจะพยายามที่จะได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนวัตกรรมของตน แต่ก็ยังมีข้อมูลทั่วไปจำนวนมากที่ต้องเก็บเป็นความลับ อาจรวมถึงแผนกลยุทธ์ ข้อมูลลูกค้า รายงานการวิจัยและพัฒนา ฯลฯ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลต่อธุรกิจ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดใน

การป้องกันการเปิดเผยที่ไม่พึงประสงค์คือการไม่เปิดเผย

ข้อมูลที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับ แต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเสมอไปและอาจเป็นอันตรายต่อการเติบโตของธุรกิจ

วิธีทั่วไปในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จำเป็นต้องแบ่งปันกับใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก คือการทำข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าข้อตกลงการรักษาความลับ ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้รับจากการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

เกี่ยวกับ NDA

NDA เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งฝ่ายที่เปิดเผยตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความลับแก่ฝ่ายที่ได้รับเกี่ยวกับธุรกิจ/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ของตน ฝ่ายรับตกลงที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลอื่นในช่วงเวลาหนึ่ง บางครั้งอาจเกินระยะเวลาของข้อตกลงในการทำงาน โครงร่างของ NDA โดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องยังคงเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่สามารถแบ่งปันหรือเผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยทั่วไปจะมีการลงนามเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หาก NDA เสียหายและข้อมูลรั่วไหลถือเป็นการผิดสัญญา

หลังจากเข้าสู่ NDA หากข้อกำหนดที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาไม่ได้รับการปฏิบัติตามโดยฝ่ายที่ได้รับ พวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่เปิดเผย ข้อตกลงนี้จะกำหนดวิธีการแก้ไขของฝ่ายที่เปิดเผยในกรณีที่เกิดการละเมิด สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความเสียหายที่เป็นตัวเงิน การบรรเทาทุกข์ตามคำสั่งห้าม และการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับอันตรายที่เกิดจากการละเมิด

NDA เป็นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทต่างๆ มักใช้เพื่อจำกัดไม่ให้ใครก็ตามใช้ข้อมูลของตนเพื่อเจตนาแอบแฝง อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่ผู้ประกอบการควรทราบก่อนที่จะลงนามในเอกสารนี้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลมากขึ้น

1. การบังคับใช้การละเมิด NDA อาจเป็นงานที่น่าเบื่อ:

ผู้ประกอบการจะต้องไปศาลเพื่อบังคับใช้การละเมิดข้อกำหนดของ NDA แม้ว่าการพิจารณาคดีในศาลยังคงเป็นความจริงที่รุนแรง แต่การบังคับใช้ NDA ในศาลอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อในแง่ของเวลาและค่าใช้จ่าย ท้ายที่สุดแล้วความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้ มันเหมือนกับนมที่หก

2. หลีกเลี่ยงการใช้เทมเพลต NDA จากอินเทอร์เน็ต:

เทมเพลต NDA ที่พบในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงรูปแบบทั่วไป

เท่านั้น แต่ NDA ทุกรายการควรได้รับการปรับแต่งและปรับแต่งสำหรับธุรกิจเฉพาะที่ใช้อยู่ การใช้ข้อตกลงการรักษาความลับที่เหมาะสมกับเป้าหมายและสถานการณ์ของบริษัทของคุณนั้นจำเป็นต่อการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย C. NDA มีอยู่สองประเภท: หากมีเพียงฝ่ายเดียวที่เปิดเผย เราจะเข้าสู่ NDA แบบทางเดียว อย่างไรก็ตาม หากมีมากกว่าหนึ่งฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับ NDA ร่วมกันก็เหมาะสม โดยทั่วไป NDA ร่วมกันจะดำเนินการในขณะที่เข้าร่วมกิจการร่วมค้า การควบรวมกิจการ ฯลฯ ทั้งสองฝ่ายจะได้รับความคุ้มครองใน NDA ร่วมกัน

3. จำกัดการแบ่งปันข้อมูลกับใครก็ตามที่ไม่ใช่ภาคีของ NDA:

NDA ควรระบุอย่างเป็นหมวดหมู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับที่ไม่ใช่ภาคีของ NDA หรือไม่และเมื่อใด เช่น. ผู้รับสามารถได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลที่เปิดเผยเฉพาะกับบุคคลเหล่านั้นภายในองค์กรของฝ่ายที่รับเท่านั้น ตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ NDA บนพื้นฐาน “จำเป็นต้องรู้” อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ NDA สามารถจำกัดฝ่ายที่รับข้อมูลให้แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในการรับข้อมูลโดยฝ่ายที่เปิดเผย

4. NDA สามารถจำกัดฝ่ายที่ได้รับให้ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายที่เปิดเผย:

ฝ่ายเปิดเผยควรกำหนดเป้าหมายในการแบ่งปันข้อมูลโดยเฉพาะ และจำกัดผู้รับไม่ให้ใช้ข้อมูลในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก NDA เมื่อข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว การควบคุมการเผยแพร่ต่อไปก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าบริษัทต่างๆ จะใช้ NDA เป็นหลักปฏิบัติ แต่เราแนะนำให้ใช้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลประกอบอยู่เสมอ ขอแนะนำให้แบ่งปันข้อมูลในระดับหนึ่งเท่านั้นตามที่จำเป็น เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะจำกัดการเปิดเผยเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องเปิดเผยอย่างแท้จริง สามารถใช้ข้อความไม่เปิดเผยข้อมูลในข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ที่บริษัทมักจะทำขึ้น เช่น ข้อตกลงการจ้างงาน ข้อตกลงระดับการบริการ เป็นต้น

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ให้ขอ NDA ก่อนแบ่งปันความรู้ที่สำคัญใดๆ เนื่องจากข้อแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการร่าง NDA เช่น การใช้ขอบเขตที่เหมาะสมเมื่อกำหนดเงื่อนไข สิ่งสำคัญคือต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายจากที่ปรึกษาของคุณ เพื่อให้ข้อตกลงของคุณได้รับการร่างอย่างเหมาะสม

Credit : สล็อต 888 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มี ขั้นต่ำ / ดูหนังฟรี